Cửa hàng khung treo lcd

khung treo lcd

khung treo Lcd,Plasma,Led 52-64 inch

khung treo Lcd,Plasma,Led 52-64 inch

Giá bán: 550,000 VND

Loại khung : Khung áp tường Dùng cho loại tivi : LCD, Plasma, LED Chất liệu : sắt không rỉ,sơn tỉnh điện

Khung treo tivi LCD cố định 33-42 inch

Khung treo tivi LCD cố định 33-42 inch

Giá bán: 350,000 VND

Loại khung : Khung áp tường Dùng cho loại tivi : LCD, Plasma, LED Chất liệu : sắt không rỉ,sơn tỉnh điện

Khung treo tivi LCD cố định 14-32 inch

Khung treo tivi LCD cố định 14-32 inch

Giá bán: 250,000 VND

Loại khung : Khung áp tường Dùng cho loại tivi : LCD, Plasma, LED Chất liệu : sắt không rỉ,sơn tỉnh điện

Khung treo LCD cố định 19-32 inch

Khung treo LCD cố định 19-32 inch

Giá bán: 250,000 VND

Loại khung : Khung áp tường Dùng cho loại tivi : LCD, Plasma, LED Chất liệu : sắt không rỉ,sơn tỉnh điện

Khung treo tivi thường 22-29 inch

 Khung treo tivi thường 22-29 inch

Giá bán: 500,000 VND

Loại khung : Khung áp tường Dùng cho loại tivi thường Chất liệu : sắt không rỉ,sơn tỉnh điện

Khung treo LCD nghiêng 17-32 inch

 Khung treo LCD nghiêng 17-32 inch

Giá bán: 300,000 VND

Loại khung : Khung nghiêng áp tường Dùng cho loại tivi : LCD, Plasma, LED Chất liệu : sắt không rỉ,sơn tỉnh điện

Khung treo tivi thường 14 - 21 inch

Khung treo tivi thường 14 - 21 inch

Giá bán: 350,000 VND

Loại khung : Khung áp tường Dùng cho loại tivi thường Chất liệu : sắt không rỉ,sơn tỉnh điện

Khung Treo TIVI LCD,LED,Plasma 14- 32 inch

 Khung Treo TIVI LCD,LED,Plasma 14- 32 inch

Giá bán: 250,000 VND

Loại khung : Khung áp tường Dùng cho loại tivi : LCD, Plasma, LED Chất liệu : sắt không rỉ,sơn tỉnh điện

Khung treo tivi LCD cố định 43-52 inch

 Khung treo tivi LCD cố định 43-52 inch

Giá bán: 450,000 VND

Loại khung : Khung áp tường Dùng cho loại tivi : LCD, Plasma, LED Chất liệu : sắt không rỉ,sơn tỉnh điện

Khung treo LCD cố định 21-36 inch

Khung treo LCD cố định 21-36 inch

Giá bán: 400,000 VND

Loại khung : Khung áp tường Dùng cho loại tivi : LCD, Plasma, LED Chất liệu : sắt không rỉ,sơn tỉnh điện

Tìm kiếm sản phẩm

Nhập từ khóa tìm